winkelcentrum Winkelcentrum Keizerslanden wordt vernieuwd en uitgebreid. Woonbedrijf ieder1, Gemeente Deventer, eigenaar van het winkelcentrum NSI en ontwikkelaar Multi Vastgoed BV hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Door de vernieuwing en uitbreiding ontstaat een nieuw bruisend hart voor de wijk, dat samen met het Keizerspark een belangrijke ontmoetingsplek gaat worden. Doordat het verhuren van de nieuwe winkelruimten langer duurt dan gehoopt, is er nog niet gestart met de bouw. Later dit jaar hopen de partijen het besluit te kunnen nemen om te starten.

Vernieuwing en uitbreiding
Er komt meer winkelruimte in het winkelcentrum, de huidige winkels worden opgeknapt en er worden 45 woningen gebouwd. Daarnaast knapt de gemeente de openbare ruimte op en komen er circa 300 parkeerplaatsen bij. De bij dit project betrokken partijen investeren samen meer dan € 25 miljoen in de wijk.

Bruisend hart
Winkelcentrum Keizerslanden is een bloeiend en goed draaiend winkelcentrum en vormt het bruisend hart en verbindend element in de wijk. Met de vernieuwing en uitbreiding wordt het voorzieningniveau verhoogd en nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. Bovendien worden er met deze uitbreiding nieuwe huur- en koopwoningen toegevoegd aan het centrum van Keizerslanden.

Winkels, wonen, parkeren
Het winkelcentrum krijgt er circa 5.000 vierkante meter aan winkeloppervlakte bij. Het grootste gedeelte daarvan komt op de plek waar de Roelandflat stond. Deze flat is in de zomer van 2012 gesloopt. Bovenop de winkelruimte op deze locatie komt een tweelaags parkeerdek met 200 plaatsen. In deze nieuwbouw komt een grote Albert Heijn en ook verhuizen de Gall&Gall en bloemist naar dit nieuwe gedeelte van het winkelcentrum.

Entree Keizerslandenflat
Bij de uitbreiding van winkelcentrum Keizerslanden wordt ook de entree van de Keizerslandenflat aangepakt. Voor de huidige entree van de flat loopt straks de nieuwe winkelstraat. Het is daarom nodig dat entree wordt verplaatst naar de Karel de Grotelaan. In samenspraak met alle bewoners van de flat heeft architect Eric Scholman een fraaie ruimere entree ontworpen. Inmiddels hebben alle eigenaren van de appartementen hun akkoord hierop gegeven.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn eind 2012 allebei definitief geworden. Dat de buurt blij is met de vernieuwing en uitbreiding van het winkelcentrum, werd duidelijk tijdens de bezwaarprocedure. Er werden namelijk geen enkele bezwaren tegen de plannen ingediend!

Markt
Wanneer gebouwd wordt op het huidige parkeerterrein van het winkelcentrum, kan de markt hier niet plaats vinden. De bedoeling is om de markt tijdelijk op een andere plek te vestigen. Samen met de marktmeester wordt momenteel gezocht naar een alternatieve locatie. Uiteindelijk als de winkels aan het huidige parkeerplein zijn gebouwd, zal de markt weer terugkeren naar haar oude vertrouwde plek.

Interesse als winkelier?
Bent u winkelier en heeft u interesse in winkelruimte op het vernieuwde winkelcentrum? Neem dan contact op met team Verhuur van Multi Vastgoed via telefoonnummer 0182 - 690 910.

indeling-winkelcentrum

 Planning

Met de bouwwerkzaamheden wordt gestart als er genoeg verhuurcontracten voor de nieuwe winkels zijn getekend. Er wordt in fases gebouwd. Fase 1: de bouw op de locatie van de voormalige Roelandflat. Na oplevering van fase 1, ongeveer een jaar later, kan gestart worden met fase 2: het huidige winkelcentrum. De totale oplevering is dan weer een jaar later. 

Partijen
NSI en Multi Vastgoed voeren samen de ontwikkeling en realisatie van het winkelcentrum uit. Multi Vastgoed ontwikkelt en realiseert de woningen in opdracht van Woonbedrijf ieder1. De gemeente Deventer is verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

Documenten

  • Lees hier de nieuwsbrief voor omwonenden en winkeliers die in juli 2013 verspreid is.
  • Bekijk hier de nieuwsbrief voor omwonenden en winkeliers die in februari 2013 verspreid is.
  • Op 2 november 2011 presenteerde de architect en de gemeente de voortgang van de plannen. Hier kunt u de presentatie van de architect over het ontwerp en van de gemeente over de openbare ruimte terugzien. Belanghebbenden die hun reactie hierop willen geven, kunnen dat doen via Rob Smetsers van de gemeente Deventer, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of via team Verhuur van Multi Vastgoed, 0182 690 910.
  • Op 7 maart 2012 presenteerde de gemeente de uitgewerkte plannen voor de openbare ruimte in het centrumgebied. Klik hier voor de tekening die daar gepresenteerd is.

Onder het motto Keizerslanden vernieuwt! vindt de vernieuwing van de wijk Keizerslanden plaats. De vernieuwing vindt plaats in de vier buurten: Oranjekwartier, Landsherenkwartier, Tuindorp en Ludgeruskwartier/Centrumgebied.

De wijkvernieuwing Keizerslanden kent drie pijlers: fysiek, sociaal en economisch. Dit betekent dat niet alleen sloop en nieuwbouw plaatsvindt, maar ook investeringen in de openbare ruimte en in een groot sociaal, cultureel en economisch programma. De totale wijkvernieuwing loopt van 2005 tot 2015. Woonbedrijf ieder1, de gemeente en bewoners trekken daarbij samen op.